Relationship – Quan hệ

Hôm nay mình học về các mối quan hệ thường ngày nhé. Có một từ mình chưa tìm được nghĩa tiếng Việt tương ứng: productive relationship – ý là mối quan hệ giúp tạo ra những cái hay, cái mới (sản xuất), có bạn nào có cao kiến giúp mình nhé 🙂

Relationship

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s